سمینار آموزشی نمایندگان خدمات پس از فروش

image 2018 10 27 15 27 28 951 HJ6 - سمینار آموزشی نمایندگان خدمات پس از فروش

سمینار آموزشی نمایندگان خدمات پس از فروش

سمینار آموزشی نمایندگان خدمات استانهای کرمان و هرمزگان روز شنبه 21 مهرماه در مجموعه جهانگردی کرمان برگزار شد.

در این برنامه، گزارش پیشرفت پروژه 35711 (بهبود فرآیند خدمات پس از فروش) عنوان شد.
اهداف آتی پروژه بیان شد و در بخش بعدی، سمینار با بحث در خصوص موارد فنی و رفع ابهامات موجود در خصوص خرابی های احتمالی محصولات ادامه پیدا کرد.

بر اساس رتبه بندی، 10 نفر اول از بین نمایندگان دو استان کرمان و هرمزگان معرفی شدند و از سه نفر اول با اهداء یک ربع سکه بهار آزادی، تجلیل شد.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها