فرم ارزیابی عملکرد نمایندگان خدمات برای نصب محصولات

مشتریان گرامی محصولات امرسان لطفا با شرکت در ارزیابی این شرکت را در ارائه بهتر خدمات همراهی فرمائید.باتشکر

نام و نام خانوادگی
Field is required!
سریال محصول
Field is required!
نام نماینده خدمات
Field is required!
شماره تلفن همراه
Field is required!
سرعت هماهنگی
Field is required!
حضور سروقت
Field is required!
گفتار و رفتار مناسب
Field is required!
ظاهر مناسب
Field is required!
ارائه کارت شناسایی
Field is required!
کنترل سلامت ظاهری محصول
Field is required!
تراز کردن شیب
Field is required!
کسب اطمینان از عملکرد سردسازییخچال/کارکردماشین لباسشویی
Field is required!
آموزش اهمیت شیب محصول
Field is required!
آموزش نظافت با جوش شیرین
Field is required!
آموزش قراردادن موادغذایی بعد از 4 ساعت در یخچال/قراردادن لباس در ماشین لباسشویی
Field is required!
آموزش تنظیمات درجه /تایمر
Field is required!
آموزش چیدمان موادغذایی و نچسباندن به دیواره انتهایی
Field is required!
آموزش استفاده از ظروف دردار
Field is required!
آموزش تاکید بر مطالعهدفترچه راهنمای محصول توسط مشتری
Field is required!
اخذ تایید کتبی روی کارت گارانتی
Field is required!
آیا پولی از شما دریافت شده است؟؟
Field is required!
توضیحات ...
Field is required!