فرم ارزیابی کیفی محصولات

مشتریان گرامی محصولات امرسان لطفا با شرکت در ارزیابی این شرکت را در ارائه بهتر خدمات همراهی فرمائید.باتشکر

نام و نام خانوادگی
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
سریال محصول
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
نام نماینده خدمات
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
شماره تلفن همراه
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
کیفیت محصولات را با توجه به قیمت آن چگونه ارزیابی میکنید؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آیا از کارکرد محصول راضی هستید؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آیا از سلامت ظاهری محصول راضی هستید؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
نحوه بسته بندی محصولات ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
در مقایسه محصولات به نسبت قیمت و زیبایی ظاهر از 1 تا 5 چه امتیازی را در نظر دارید؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
توضیحات ...
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!