فرم ارزیابی کیفی محصولات

مشتریان گرامی محصولات امرسان لطفا با شرکت در ارزیابی این شرکت را در ارائه بهتر خدمات همراهی فرمائید.باتشکر

نام و نام خانوادگی
Field is required!
سریال محصول
Field is required!
نام نماینده خدمات
Field is required!
شماره تلفن همراه
Field is required!
کیفیت محصولات را با توجه به قیمت آن چگونه ارزیابی میکنید؟
Field is required!
آیا از کارکرد محصول راضی هستید؟
Field is required!
آیا از سلامت ظاهری محصول راضی هستید؟
Field is required!
نحوه بسته بندی محصولات ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
Field is required!
در مقایسه محصولات به نسبت قیمت و زیبایی ظاهر از 1 تا 5 چه امتیازی را در نظر دارید؟
Field is required!
توضیحات ...
Field is required!