فرم تست کرونا صنایع امرسان

امرسانی‌های عزیز لطفا اطلاعات خود را با دقت وارد کرده و به سوالات زیر به طور دقیق پاسخ دهید:

* تمامی اطلاعیه‌ها در خبرگرام شرکت درج خواهد شد

این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!
آیا در 20 روز اخیر به بیمارستان‌ها یا مراکز درمانی مراجعه داشته‌اید؟
این فیلد الزامی است!
آیا کسی از نزدیکان خود مبتلا/مشکوک به بیماری کرونا بوده است؟
این فیلد الزامی است!
آیا در چند روز اخیر احساس لرز شدید داشته‌اید؟
این فیلد الزامی است!
آیا در چند روز اخیر سرفۀ خشک زیاد و شدید داشته‌اید؟
این فیلد الزامی است!
آیا در چند روز اخیر احساس گلودرد شدید داشته‌اید؟
این فیلد الزامی است!
آیا در چند روز یا هفتۀ اخیر یکی از نزدیکان شما بعلت بیماری شدید تنفسی بستری شده است؟
این فیلد الزامی است!
این فیلد الزامی است!