زرد
قرمز
مشکی

يخچال فريزر کلاسیک بالا پایین امرسان مدل TF16T329CLA

شروع از: 11,842,000 تومان
قرمز
سفید
مشکی

یخچال 15 فوت امرسان مدل RH15D/EL

شروع از: 7,834,000 تومان
مشکی

يخچال فريزر 20 فوت امرسان مدل الگانت BFH20D/ EL

شروع از: 9,996,000 تومان
مشکی

یخچال فریزر 17 فوت امرسان مدل TFH17T/H

شروع از: 8,023,000 تومان
سفید
سفید چرمی
طوسی

یخچال فریزر بالا پایین 17 فوت فلت امرسان مدل TFH17T

شروع از: 7,080,000 تومان
مشکی

يخچال فريزر 14 فوت بالا پایین امرسان مدل TFH14T/H

شروع از: 7,122,000 تومان
سفید

فریزر 10 فوت امرسان مدل F1060T/M

شروع از: 5,329,000 تومان
سفید

یخچال 10 فوت امرسان مدل HRI1060T

شروع از: 5,039,000 تومان